Bibliografia

 • Wolne Związki Zawodowe / Andrzej Kołodziej, Gdynia : Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, 2013 [2012]
 • Wolne Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat : materiały pokonferencyjne, Katowice, 21 lutego 2008 r. / red. Jarosław Neja ; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Stowarzyszenie "Pokolenie", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Katowice : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.
 • Anna Solidarność : życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010) / Sławomir Cenckiewicz, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo cop. 2010
 • Anna Walentynowicz (1929-2010) / Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki, Warszawa 2017
 • SB a Lech Wałęsa : przyczynek do biografii / Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008
 • U źródeł "Solidarności" : Wolne Związki Zawodowe 1978-80. Cz. 2 / Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski, Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz ; oprac. W.S. w: Głos (Warszawa ; 1977). 0866-9325. 2004, nr 1, s. 8-9
 • U źródeł "Solidarności" : Wolne Związki Zawodowe 1978-1980 / Andrzej Gwiazda, Bogdan Borusewicz, Lech Wałęsa, Krzysztof Wyszkowski ; oprac. W.S, w: Głos (Warszawa ; 1977). 0866-9325. 2003, nr 51/52, s. 10-11
 • Najniebezpieczniejsza rodzina na Śląsku / Monika Kobylańska, Przemysław Miśkiewicz Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). 1230-4581. 2008, nr 19, s. 14-16
 • Człowiek ze stali / Jarosław Szarek Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. 2014, nr 301, s. 11
 • Robotnik Wybrzeża : pismo Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża [1980]
 • WZZ a "Solidarność" [Gdańsk] : "Fakt", 1981.
 • Biała Księga Kazimierza Świtonia / Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" Warszawa : KSS "KOR", 1979.
 • Zemsta czy „wypadek przy pracy”? Tajemnica śmierci Tadeusza Szczepańskiego (1960-1980) – działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża / Sławomir Cenckiewicz, Biuletyn IPN nr 8-9/2006 http://polska1918-89.pl/pdf/zemsta-czy-wypadek-przy-pracy,5553.pdf
 • Borusewicz. Jak runął mur. Rozmowy z liderem opozycji demokratycznej, legendą Sierpnia ’80 oraz podziemia „Solidarności”, pierwowzorem „Człowieka z żelaza” / Edmund Szczesiak, Warszawa 2005
 • Opozycja demokratyczna w świetle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów / wyb., wst. i opr. Łukasz Kamiński, Paweł Piotrowski, przedm. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 2002
 • Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów / Zygmunt Hemmerling, Marek Nadolski, Warszawa 1994
 • Portrety niedokończone. Rozmowy z twórcami „Solidarności” 1980-1981 / Janina Jankowska, wst. Andrzej Friszke, Warszawa 2003
 • Gwiazdozbiór w „Solidarności”. Joanna i Andrzej Gwiazdowie w rozmowie z Remigiuszem Okraską / Łódź 2009
 • Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986 / Aleksander Hall, Londyn 1989
 • Życie Anny Walentynowicz / Tomasz Jastrun, Warszawa 1985 (I wyd.), Warszawa 2011 (II wyd.)
 • Musiałem przeskakiwać przez płot / Jan Karandziej, Biuletyn IPN, nr 8-9/2006
 • Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia / Andrzej Kołodziej, Gdynia 2008
 • Formowanie się środowiska gdańskiej opozycji (1976-1978) / Mariusz Muskat; w: Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980). O pomorskim modelu obrony czynnej / red. Lech Mażewski, Wojciech Turek, Gdańsk 1995
 • Cień przyszłości / Anna Walentynowicz, Anna Baszanowska, Gdańsk 1993 (I wyd.), Kraków 2005 (II wyd.)
 • Moja Solidarność / Anna Walentynowicz, Wrocław 2007
 • Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL / Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2004
 • Sprawa Lecha Wałęsy / Sławomir Cenckiewicz, Poznań 2008
 • Zanim powstała "Solidarność" / Nowak Tadeusz, Lublin: Norbertinum 2005
 • Opozycja demokratyczna wobec idei niezależnych związków zawodowych / Łukasz Kamiński, Almanach Historyczny, t. 7 / 2005
 • Władza wobec opozycji 1976-1989 / Łukasz Kamiński, Pamięć i Sprawiedliwość 2003, nr 2(4)
 • „Czasy nieracjonalnej jedności”. Rzecz o Wolnych Związkach Zawodowych Pomorza Zachodniego / Marta Marcinkiewicz, Biuletyn IPN nr 4 (2008)
 • Śląski casus WZZ / Jarosław Neja, Biuletyn IPN nr 4 (2008)
 • „Pieszczoszki systemu” zakładają Wolne Związki Zawodowe. Zapis panelu dyskusyjnego z konferencji naukowej „Wolne Związki Zawodowe z perspektywy 30 lat” / Biuletyn IPN nr 4 (2008)
 • Agent-związkowiec. Burzliwe dzieje Edwina Myszka / Sławomir Cenckiewicz, Biuletyn IPN nr 4 (2008)
 • Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego / M. Paziewski; [w:] Stan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje, red. M. Machałek i J. Macholak, Szczecin 2005
 • Zanim nadszedł Sierpień / Jarosław Neja, Biuletyn IPN nr 6-7 (2004)
 • Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” / wst. i opr. A. Jastrzębski, Warszawa−Londyn 1994
 • Wolne Związki Zawodowe / Andrzej Kamrowski „Jedność” 1989, nr 14.
 • Ku niezależności (sprzed Sierpnia ’80 w Szczecinie) / M. Paziewski; [w:] Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, red. T. Białecki, Szczecin 1996
 • „Ruch Związkowy” Pismo Wolnych Związków Zawodowych (1978−1980) / Leszek Próchniak, Biuletyn IPN nr 4 (2008)
 • Idea wolnych związków zawodowych w latach 1970-1980 / Lech Mażewski; [w:] Grudzień przed Sierpniem. W XXV rocznicę wydarzeń grudniowych, red. Lech Mażewski, Wojciech Turek, Gdańsk 1996
 • Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża: przez związek zawodowy do niepodległości / Barbara Szczepuła; [w:] Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980). O pomorskim modelu obrony czynnej / red. Lech Mażewski, Wojciech Turek, Gdańsk 1995
 • Opozycja antykomunistyczna wobec PRL, komunizmu i komunistów w latach 1976-1984 / Lech Mażewski, Myśl Konserwatywna 1997, nr 1
 • Historia WZZ / Joanna Duda-Gwiazda, Solidarność. Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” z s. w Gdańsku, nr 13/14, (23 IV 1981)
 • Korzenie Solidarności : 30-lecie Ruchu Młodej Polski, Gdańsk, 26-27 września 2009 roku / pod red. Grzegorza Grzelaka i Mirosława Rybickiego, Gdańsk 2010
 • Program i myśl polityczna NSZZ "Solidarność" / Krzysztof Brzechczyn, w: NSZZ "Solidarność"; t. 2: Ruch społeczny, Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra (red.), Warszawa 2010
 • Na pohybel : (powieść dokument) / Zygmunt Trziszka, Zielona Góra 1993
 • Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979–1988 / Sławomir Cenckiewicz, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2(4) / 2003
 • Obrona Świtonia / Jarosław Neja, pamięć.pl nr 1 (2015)
 • „Emisariusz” Kazimierz Świtoń / Kornelia Banaś, Dodatek specjalny IPN, Niezależna Gazeta Polska, 3 listopad 2006
 • Oaza opozycji. Ks Leon Kantorski i jego parafia w Podkowie Leśnej / Jan Olaszek, Biuletyn IPN nr 7-8 (2010)
 • Głodówka w Podkowie Leśnej / Leszek Budrewicz, Biuletyn IPN nr 3 (2010)
 • Pierwsi w kraju. Komitet Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach / Jarosław Neja, Biuletyn IPN nr 4 (2018)
 • Ze Świtoniem w Piekarach / Zdzisław Bradel, Biuletyn IPN nr 4 (2018)
 • Początki WZZ Wybrzeża / Sławomir Cenckiewicz, Biuletyn IPN nr 4 (2018)
 • Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego / Marta Marcinkiewicz, Biuletyn IPN nr 4 (2018)
 • Spawacz antysocjalistyczny / Adam Chmielecki, Biuletyn IPN nr 4 (2018)
 • „Solidarność” to nie Wałęsa. Wspomnienia o Wielkim Strajku (fragmenty) / Leszek Zborowski, ARCANA nr 70-71 (4-5/2006)
 • Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980, wyb., wst. i opr. Ł. Kamiński, G. Waligóra (seria „Dokumenty”, t. 18), Warszawa 2014, s. 140, 284, 288.
 • Krzysztof Wyszkowski [biogram członka Kolegium IPN] http://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/struktura/kolegium-ipn-1/sklad-kolegium-ipn/35659,Krzysztof-Wyszkowski.html
 • Krzysztof Wyszkowski: Pod rękę z Gombrowiczem [opr. J. Błażejowska], Biuletyn IPN, nr 9-10 (2010), s. 165-170.
 • Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / R. Spałek, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2(4) (2003), s. 102.
 • K. Wyszkowski, W odpowiedzi na artykuł Roberta Spałka „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2(6) (2004), s. 401-407.
 • Sierpień ’80 w Gdańsku / A. Kazański, Biuletyn IPN, nr 9-10 (2010), s. 31, 33.
 • Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980-1989. Rozmowy / Kondratowicz Ewa, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2001
 • Miłość w cieniu polityki / Szczepuła Barbara. Alina Pienkowska, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2013.
 • Drukarnia – Duża szpilka, która kłuje. O strajkowej poligrafii na Wybrzeżu podczas wydarzeń Sierpnia ’80 / J. Błażejowska, Biuletyn IPN, nr 9-10 (2010), s. 35, 37, 38,
 • Kryptonim „Walet” / G. Majchrzak, Biuletyn IPN, nr 9-10 (2010), s. 120.
 • Penn Shana. Solidarity's secret. The women who defeated Communism in Poland. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006, s. 62-63
 • A. Supruniuk, M.A. Supruniuk, Drugi obieg wydawniczy (1974) 1976–1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Katalog kolekcji: Toruńskiej Oficyny, Toruńskiego Klubu Książki Nieocenzurowanej, Niezależnej Biblioteki i Archiwum w Toruniu oraz innych darów, t. I, Druki zwarte, s. 130, nr 790; s. 169-173, nr 1109-1118, 1127, 1137; s. 239, nr 1680-1681.
 • A. Supruniuk, M.A. Supruniuk, Drugi obieg wydawniczy (1974) 1976–1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Katalog kolekcji: Toruńskiej Oficyny, Toruńskiego Klubu Książki Nieocenzurowanej, Niezależnej Biblioteki i Archiwum w Toruniu oraz innych darów, t. II, Czasopisma, Warszawa 2015. s. 18-19, nr 43.
 • Władysław Sulecki – Waszyngtońskie świadectwo robotnika z Gliwic, CzasyPismo nr 1(5)/2014, s. 171-176.

 • Wolne Związki Zawodowe w Katowicach, Komitet Założycielski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Wolne_Zwi%C4%85zki_Zawodowe_w_Katowicach,_Komitet_Za%C5%82o%C5%BCycielski
 • Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Wolne_Zwi%C4%85zki_Zawodowe_Pomorza_Zachodniego
 • Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Komitet Założycielski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Wolne_Zwi%C4%85zki_Zawodowe_Wybrze%C5%BCa
 • Jerzy Borowczak, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_Borowczak
 • Bogdan Borusewicz, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Bogdan_Borusewicz
 • Andrzej Bulc, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Bulc
 • Andrzej Butkiewicz, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Butkiewicz
 • Józef Drogoń, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/J%C3%B3zef_Drogo%C5%84
 • Joanna Duda-Gwiazda, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Joanna_Duda-Gwiazda
 • Bogdan Felski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Bogdan_Felski
 • Andrzej Gwiazda, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Gwiazda
 • Lech Kaczyński, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
 • Jan Karandziej, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Jan_Karandziej
 • Andrzej Kołodziej, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Ko%C5%82odziej
 • Stefan Kozłowski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Stefan_Koz%C5%82owski
 • Karol Krementowski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Karol_Krementowski
 • Aleksander Krystosiak, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Aleksander_Krystosiak
 • Roman Kściuczek, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Roman_K%C5%9Bciuczek
 • Bogdan Lis, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Bogdan_Lis
 • Maciej Miatkowski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Maciej_Miatkowski
 • Antoni Mężydło, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Antoni_M%C4%99%C5%BCyd%C5%82o
 • Alina Pienkowska, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Alina_Pie%C5%84kowska
 • Maryla Płońska, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Maryla_P%C5%82o%C5%84ska
 • Zdzisław Podolski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Zdzis%C5%82aw_Podolski
 • Antoni Sokołowski, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Antoni_Soko%C5%82owski
 • Władysław Sulecki, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sulecki
 • Kazimierz Szołoch, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Kazimierz_Szo%C5%82och
 • Kazimierz Świtoń, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Kazimierz_%C5%9Awito%C5%84
 • Jacek Taylor, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Jacek_Taylor
 • Stanisław Tor, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Stanis%C5%82aw_Tor
 • Anna Walentynowicz, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Anna_Walentynowicz
 • Lech Wałęsa, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa
 • Jan Witkowski, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Jan_Witkowski
 • Mirosław Witkowski, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Miros%C5%82aw_Witkowski
 • Andrzej Woźnicki, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Andrzej_Wo%C5%BAnicki
 • Błażej Wyszkowski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/B%C5%82a%C5%BCej_Wyszkowski
 • Krzysztof Wyszkowski, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Wyszkowski
 • Jan Zapolnik, hasło w ES http://www.encysol.pl/wiki/Jan_Zapolnik
 • Tadeusz Szczepański, hasło w ES: http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Szczepański
 • Dziennik Bałtycki, 21 grudnia 2017 r. http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/nie-zyje-maciej-miatkowski-uczestnik-grudnia70-i-dzialacz-solidarnosci-dzialacz-wolnych-zwiazkow-zawodowych-wybrzeza,12789438
 • www.sejm.gov.pl

 • https://wzzw.wordpress.com/%C2%B7-odeszli-od-nas-%E2%80%A0/

 • www.antonimezydlo.pl

 • https://histmag.org/Poczatki-Wolnych-Zwiazkow-Zawodowych-Wybrzeza-8018

 • http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,7774550,Lech_blisko_robotnika.html?disableRedirects=true

 • https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/585783

 Opracowanie: dr Franciszek Dąbrowski, Bożena Cisek